NLP platforma DarkDive. Implementácia proprietárneho systému na podporu spracovania neštruktúrovaného textu vyvinutého spoločnosťou met labs do technologického prostredia klienta. V rámci samotnej implementácie typicky naše štandardné riešenie upravíme na konkrétne požiadavky a potreby klienta.

Okrem unikátnych zadaní má náš tím skúsenosti z viacerých projektov spadajúcich do nasledujúcich oblastí:

  • Analytics Managed Service – V rámci tejto služby poskytne klient spoločnosti met labs štruktúrované a/alebo neštruktúrované dáta z konkrétnej biznis domény. S využitím našej NLP platformy DarkDive náš tím poskytnuté dáta analyticky spracuje a poskytne klientovi „insights“ adresujúce konkrétny biznis problém (napr. predikcia odchodovosti klientov alebo identifikácia možnosti ďalšieho predaja klientom zákazníka na základe poznámok operátorov call centra; identifikácia najčastejších dôvodov sťažností klientov zákazníka prostredníctvom analýzy ich hodnotení).
  • Software as a Service – Online prístup k NLP platforme DarkDive. Klientovi je poskytnutý prístup k našej NLP platforme, v rámci ktorej klient sám realizuje analytické činnosti s cieľom identifikácie a riešenia svojho konkrétneho biznis problému.Poradenstvo v oblasti spracovania štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát – Poradenstvo a účasť na projektoch týkajúcich sa najrôznejších tém z domény spracovania prirodzeného jazyka.

BIOMEDICÍNA

BIOMEDICÍNA

ĽUDSKÉ ZDROJE

ĽUDSKÉ ZDROJE

MARKETING

MARKETING

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM