Kto sme?

met labs, expert v oblasti NLP – spracovania štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát.

Spoločnosť met labs pomáha svojim klientom v oblasti dátovej analytiky s dôrazom na získanie a identifikáciu kľúčových biznis informácií z veľkého množstva štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát a ich využitie pre rozhodovanie na základe faktov.

Náš tím tvoria experti z odboru informačných technológií, matematiky, jazykovedy a prírodných vied s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti dátovej analytiky a spracovania prirodzeného jazyka s fokusom na slovenský jazyk.

V rámci poskytovaných služieb využívame najmodernejšie komerčné riešenia (napr. IBM Watson Explorer), open source riešenia ako aj

nami vyvinuté aplikácie a akcelerátory, ktoré následne prispôsobujeme konkrétnym požiadavkám a potrebám našich klientov.

Vďaka prepojeniu takýchto schopností a kompetencií sme dokázali vytvoriť silnú organizáciu, ktorá výsledkami svojej práce permanentne prevyšujú očakávania svojich klientov.